Ekologia

  • Creadle to creadle

    Podpisując umowę partnerską  z Agencją Ochrony Środowiska (EPEA) z siedzibą w Hamburgu, firma DESSO stała się pierwszym producentem wykładzin w regionie EMEA, który przyjął model Cradle to Cradle®. DESSO wychodzi poza standardowe zasady produkcji wykładzin i nawierzchni sportowych, nakreślając przy tym nowe trendy dla innych producentów pokryć podłogowych. Stanowi to bardzo ważny element w imponujących zasługach firmy na rzecz ochrony środowiska.

  • EU Eco-Innovation Project

    Co roku w śmieciach lądują miliony metrów kwadratowych zużytych wykładzin. Dlatego też potrzebne jest wprowadzenie przepisów, które wykroczą poza minimalne wymagania ustawodawstwa ekologicznego. Aby to przyśpieszyć oraz umożliwić realizację pełnego procesu produkcyjnego Cradle to Cradle®, firma Desso stworzyła własny program Take Back™, który został zaprezentowany w maju 2009 rok